بیده یا خودشور چیست


بیده توالت فرنگی یا خودشور چیست؟ + معرفی انواع بیده توالت فرنگی + توالت فرنگی بیده دار بهتر است یا بدون بیده


بیده های خود شور توالت فرنگی در دو مدل مکانیکی و یا دیجیتال در بازار موجود می باشد. مدل مکانیکی خود شور بدین شکل می باشد که در انتها ی بیده و در قسمتی که لوله پخش کننده آب قرار دارد . یک شیر یا دسته قرار دارد که در مواقعی که از بیده بخواهند استفاده کنند این شیر یا دسته را باز می کنند و آب از لوله خروجی با فشار مشخص خارج می شود و سیستم پاچشی اب باعث شستشو می شود . اما در بیده های توالت فرنگی دیجیتال در کنار نشیمنگاه یک دسته دیجیتالی قرار دارد که تعدادی دکمه فرمان بر روی آن موجود است که در انواع این مدل ها مقدار پاشش آب را می توان به چندین حالت تقسیم کرد و در بعضی از انواع این بیده ها ، سیستم خشک کن نیز طراحی شده است . سیستم خشک کن بیده اتواتیک توالت فرنگی بدین صورت کار می کند که بعد از پاچیدن آب ، درب توالت فرنگی بسته می شود و قسمت داخلی فرنگی با ایجاد گرما و باد خشک می شود. قابلیت تغییر جهت پاشیدن آب از دیگر مزایای بیده های دیجیتالی اتومات توالت فرنگی می باشد . مقدار دمای آب را نیز می توان تنظیم کرد و بعضی از برند ها دارای فیلتر هایی است که آب خروجی عاری از هرگونه باکتری و بیماری می باشد .

مزایای استفاده ازخود شور های بیده توالت فرنگی
  • استفاده نکردن از دست برای شستشو
  • استفاده نکردن از دستمال توالت
  • سهولت در استفاده از بیده های توالت فرنگی
  • صرفه جویی در مصرف آب