toilet.irتویلت


فروشگاه تویلت تمامی اطلاعات مندرج شده در سایت اعم از عکس ، توضیحات و مشخصات فنی را از کارشناسان تولیدی آن محصول دریافت میکند .
و این بدین معنی نمیباشد که هیچ گونه اشتباهی برای تعریف کالا و یا مشخصات کالا وجود ندارد.

تلاش ما بر این است تا تمامی اطلاعات دریافت شده را به طور صحیح و با دقت بررسی و سپس در قالب سایت ، در اختیار مشتری قرار دهیم.