انیکس


واحد توليد چيني بهداشتي اٌنیکس در سال 1390 تاسيس و فعاليت خود را در استان همدان شهرک صنعتي لالجین آغاز کرده است  اين واحد توليد خود را به توالت فرنگی اختصاص داده است .
محصولات این شرکت ، از کیفیت قابل قبول برخوردار است و از ارزانترین توالت فرنگی بازار چینی آلات بهداشتی می باشد .